Η ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΪΚΙΝΤΟ

Ελληνικά
Αγγλικά
Ερμηνεία
     
A    
Αϊ Ai Αρμονία
'Αικι Aiki Αρμονία / ενοποίηση του Κι
Αικικάι Aikikai Oνομασία του παραδοσιακού στυλ Αϊκίντο, όπως διαμορφώθηκε από τον ιδρυτή, Μοριχέι Ουεσίμπα (Ο Σένσεϊ)
Αικίντο Aikido Η οδός της αρμονίας του Κι
Aϊ Χάνμι Ai-hanmi Αρμονική στάση (το ζευγάρι στέκεται αντικριστά με το ίδιο πόδι μπροστά)
Αουάσε Awase Μικτή άσκηση με τον ένα εταίρο να χρησιμοποιεί τζο ή μποκέν
'Ασι Ashi Πόδι
Ατέμι Atemi Χτύπημα (π.χ. ατέμι ουάζα = τεχνικές χτυπημάτων)
     
Γ    
Γιάμε Yame Σταματήστε
Γιόι Yoi Ετοιμαστείτε
Γιόκομεν ούτσι Yokomenuchi Κυκλικό (πλάγιο) χτύπημα στο κεφάλι
Γκάσο Gassho Οι παλάμες ενωμένες, σαν σε προσευχή
Γκέικο (βλ. Κέικο) Geiko/Keiko  
Γκεντάν Gedan Χαμηλό ύψος (π.χ. Γκένταν ούτσι = χτύπημα στα πόδια/χαμηλή περιοχή του σώματος)
Γκι Gi Σύντμηση του "κεϊκόγκι"
Γιάκου Gyaku Αντίστροφο
Γιάκου χάνμι Gyakuhanmi Αντίστροφη στάση
Γιακούτε Gyakute "Ανάποδο χέρι". Κράτημα του τζο με τον καρπό προς τα κάτω.
Γκίρι (Κίρι) Giri (Kiri) Κόψιμο
     
Ζ    
Ζα Za Κάθισμα (π.χ. σέιζα, κίζα)
Ζαζέν Zazen Κάθισμα Ζεν
Ζανσίν Zanshin Συνεχιζόμενη προσοχή/προφύλαξη μετά από ολοκλήρωση τεχνικής
Ζάφου Zafu Σκληρό μαξιλάρι που χρησιμοποιείται στο Ζαζέν
Ζόρι Zori Ψάθινα σάνταλα (π.χ. "ήρθε στο ντότζο με το ζόρι") :)
     
Ι    
Ιρίμι Irimi Είσοδος με το σώμα
Ιρίμι άσι Irimi-ashi Ιρίμι με το πίσω πόδι
Ιρίμι νάγκε Iriminage Ρίψη με είσοδο του σώματος
     
Κ    
Κάιτεν Kaiten Γυρίζοντας
Κάιτεν νάγκε Kaitennage Περιστροφική ρίψη
Καμάε Kamae Στάση σώματος (π.χ. χιντάρι χάνμι καμάε = αριστερή τριγωνική στάση, δηλ. με το αριστερό πόδι μπροστά)
Καμίζα Kamiza Ο χώρος στο ντότζο, όπου τοποθετείται η εικόνα του Ο Σένσεϊ.
Κάτα (1) Kata Ακολουθία κινήσεων
Κάτα (2) Kata 'Ωμος (π.χ. κάτα ντόρι = κράτημα του γκι στο ύψος του ώμου)
Κατάνα Katana Ιαπωνικό σπαθί (η απομίμησή του είναι το μποκέν)
Κέικο (Γκέικο) Keiko/Geiko Προπόνηση
Κεϊκόγκι Keikogi Φόρμα προπόνησης
Κεν Ken Ξίφος
Κέσα Kesa Το μέρος του γιακά του γκι, κατά μήκος του στήθους. Χτύπημα με στόχο αυτή την ευθεία.
Κέσα γκίρι Kesagiri Κόψιμο ξίφους κατά μήκος της κέσα.
Κι Ki Ενέργεια, σκοπός/συνείδηση
Κίζα Kiza Κάθισμα στα γόνατα, στηριζόμενο από τα δάχτυλα των ποδιών (στη σέιζα, τα πέλματα είναι επίπεδα, πάνω στο τατάμι)
Κιού Kyu Βαθμίδα του Αϊκίντο, πριν το Νταν (αρχίζει από το 6ο και καταλήγει στο 1ο. Ακολουθεί το 1ο Νταν.)
Κίρι (Γκίρι) Kiri (Giri) Κόψιμο
Κιριοτόσι Kiriotoshi Κόψιμο προς τα κάτω
Κίχον Kihon Βασικό
Κόκιου Kokyu Αναπνοή
Κόκιου νάγκε Kokyunage Ρίψη με αναπνοή
Κόκιου ριόκου Kokyu Ryoku Η δύναμη της αναπνοής
Κόκιου χο Kokyu-ho Η μέθοδος της αναπνοής
Κόσι Koshi Γοφός, ισχίο
Κόσι νάγκε Koshinage Ρίψη με το ισχίο
Κότε Kote Καρπός του χεριού
Κότε γκάισι Kotegaeshi Στρίψιμο του καρπού προς τα έξω
Κότε μαουάσι Kotemawashi Στροφή καρπού προς τα μέσα (μια άλλη ονομασία του "Νίκιο")
Κότε χινέρι Kotehineri Στρίψιμο καρπού (μια άλλη ονομασία του "Σάνκιο")
Κούμπι Kubi Λαιμός
Κουμπισίμε Kubishime Πνιγμός
Κοχάι Kohai Νεαρός
     
Μ    
Μάαϊ Maai Απόσταση
Μάι ουκέμι Mae-ukemi Ουκέμι προς τα εμπρός
Μακιουάρα Makiwara Αντικείμενο που χρησιμοποιείται για εξάσκηση σε χτυπήματα
Μεν Men Χτύπημα με κόψιμο
Μενούτσι Menuchi Το ίδιο με το "Σομενούτσι"
Μι Mi Σώμα
Μίγκι Migi Δεξιά (π.χ. μίγκι χάνμι καμάε = τριγωνική στάση με το δεξί πόδι μπροστά)
Μισόγκι Misogi 'Ασκηση εξαγνισμού
Μιτόρι γκέικο Mitori-Geiko Εκμάθηση με την παρατήρηση των άλλων
Μοριχέι Ουσείμπα (O Σένσεϊ) Morihei Ueshiba (O Sensei) Ο ιδρυτής του Αϊκίντο (1902 - 1988)
Μορότε ντόρι Morotedori Ο Ούκε (αυτός που δέχεται την τεχνική άμυνας) κρατά το ένα χέρι του Τόρι (αυτού που κάνει τη ρίψη) με τα δύο χέρια
Μούνε Mune Πέτο
Μούνε ντόρι Munedori Κράτημα και των δύο πέτων ταυτοχρόνως, συνήθως με το ένα χέρι
Μουσούμπι Musubi Σύνδεση, ένωση
Μποκέν Bokken Ξύλινο ξίφος
     
Ν    
Νάγκε Nage Ρίψη, ή αυτός που ρίχνει
Νάγκε ουάζα Nagewaza Τεχνικές ρίψης
Νταν Dan Ανώτερη βαθμίδα του Αϊκίντο (1 - 10)
Ντέσι Deshi Μαθητής, διδασκόμενος
Ντο Do Οδός, τρόπος (π.χ. Αϊκίντο = η οδός της αρμονίας του Κι)
Ντόζο Dozo Παρακαλώ (χρησιμοποιείται όταν δίνεται άδεια)
Ντόμο αριγκάτο γκοζάμαστα Domo arigato gozamashita Ευχαριστώ πολύ (με ιδιαίτερα ευγενική χροιά). Λέγεται στο τέλος της προπόνησης, μαζί με το ρέι, από τους ντέσι στον σένσεϊ και αντιστρόφως.
Ντόρι Dori Κράτημα (π.χ. Κάταντορι = κράτημα του γκι στο ύψος του ώμου)
Ντότζο Dojo Χώρος προπόνησης, διδασκαλίας (Χόμπου Ντότζο: το κεντρικό ντότζο του Αικίντο στο Τόκιο, πρωτεύουσα της Ιαπωνίας)
     
Ο    
Ο Σένσεϊ O Sensei Ο ιδρυτής του Αικίντο, Μοριχέι Ουεσίμπα
'Ογιο ουάζα Oyowaza Εφαρμοσμένες τεχνικές
Ομότε Omote Μπροστινό μέρος
'Ομπι Obi Ζώνη
Ονεγκάισιμάσου Onegaishimasu Παρακαλώ βοήθησέ με. Λέγεται στην αρχή της προπόνησης, μαζί με το ρέι, από τους ντέσι στον σένσεϊ και αντιστρόφως.
Οσάε Osae Ακινητοποίηση
Οτόσι Otoshi Ρίψη
Ουάζα Waza Τεχνικές
Ούκε Uke Αυτός που δέχεται τεχνική (ο επιτιθέμενος)
Ουκέμι Ukemi "Υποδοχή με το σώμα" (ούκε = υποδοχή, μι = σώμα). Η τέχνη της πτώσης.
Ούντε Ude Χέρι, βραχίονας
Ουντεγκαράμε Udegarame Περιπλοκή βραχίονα
Ούντε κίμε νάγκε Udekimenage Ρίψη συγκεντρωμένη στο χέρι (αλλιώς, "τζούτζι νάγκε")
Ούντε οσάε Udeosae 'Αλλη ονομασία του "ίκιο" (η πρώτη ακινητοποίηση χεριού)
Ουρά Ura Πίσω, από την πίσω πλευρά
Ουρά σανκάκου Ura sankaku Η βασική στάση με το πίσω πόδι να σχηματίζει τρίγωνο με την ευθεία του σώματος
Ουσίρο Ushiro Από πίσω
Ουσίρο κίρι οτόσι Ushiro Kiriotoshi Κόψιμο προς τα κάτω από πίσω
Ουσίρο ουάζα Ushirowaza Τεχνικές άμυνας έναντι επίθεσης από πίσω
Ουσίρο ουκέμι Ushiro ukemi Πτώση προς τα πίσω με γύρισμα της μέσης (breakfall)
Ούτσι (1) Uchi Χτύπημα (π.χ. "σομέν ούτσι", "γιόκομεν ούτσι")
Ούτσι (2) Uchi Εσωτερικό (π.χ. "ούτσι κάιτεν νάγκε" = περιστροφική ρίψη προς τα μέσα)
Ουτσιντέσι Uchideshi "Εσωτερικός μαθητής" Ο μαθητής που ζει μέσα στο ντότζο και έχει ρόλο μαθητή/ακόλουθου του σένσεϊ. (Π.χ. ο Τσίμπα Σένσεϊ ήταν ουτσιντέσι του Ο Σένσεϊ)
     
Ρ    
Ρέι Rei Υπόκλιση
Ρενζόκου Renzoku Συνεχόμενος
Ρενζόκου ουτσικόμι Renzoku Uchikomi Συνεχόμενη επίθεση με χτυπήματα
Ρίο κάτα Ryokata Και οι δύο ώμοι
Ριότε Ryote Και τα δύο χέρια
Ριότε μότσι Ryotemochi Κράτημα με τα δύο χέρια
Ριότε ντόρι Ryotedori Κράτημα των δύο χεριών του Τόρι
     
Σ    
Σαμπάκι Sabaki Κίνηση
Σανγκάκου Sangaku Τρίγωνο ("σαν" = τρία)
Σάτε Sate Καθήστε κάτω
Σέιζα Seiza "Σωστό κάθισμα". Κάθισμα στα γόνατα (το πέλμα και τα δάχτυλα ευθυγραμμισμένα με το τατάμι)
Σέμ-παϊ Sempai Αρχαιότερος (με περισσότερη πείρα και χρόνο άσκησης)
Σένσεϊ Sensei Δάσκαλος
Σίζενταϊ Shizentai Φυσικό
Σίκο Shikko Περπάτημα στα γόνατα
Σίμε Shime Στραγγαλισμός
Σίμε ουάζα Shimewaza Τεχνικές στραγγαλισμού
Σίχαν Shihan Τίτλος των ανώτερων σένσεϊ (π.χ. Τ.Κ. Chiba Shihan, 8th Dan)
Σίχο νάγκε Shihonage Ρίψη σε 4 κατευθύνσεις (σι = 4, χο = μέθοδος, νάγκε = ρίψη)
Σόκουμεν Sokumen Πλαϊνό
Σομενούτσι Shomenuchi Κατακόρυφο χτύπημα στο κεφάλι
Σόντε Sode Μανίκι
Σόντε ντόρι Sodedori Κράτημα από το μανίκι
Σορεμάντε Soremade Τελείωμα
Σότο Soto Εξωτερικό (π.χ. σότο κάιτεν νάγκε = ρίψη προς τα έξω με περιστροφή)
Σουάρι ουάζα Suwariwaza Τεχνικές με τον Τόρι και τον Ούκε καθιστούς σε "κίζα" ή "σέιζα".
Σουμιοτόσι Sumiotoshi Γωνιακή ρίψη
Σουμπούρι Suburi Ασκήσεις κοψίματος με τζο ή μποκέν
     
Τ    
Τάι Tai Σώμα
Ταιζούτσου Taijutsu Οι τέχνες του σώματος
Τάι νο χένκο Tai no henko Στροφή σώματος
Ταϊσαμπάκι Taisabaki Κίνηση του σώματος
Τάνρεν ούτσι μακιουάρα Tanren Uchi Makiwara Εξάσκηση με μποκέν
Τάντεν Tanden Κέντρο ενεργείας του σώματος (στο κάτω μέρος της κοιλιακής χώρας)
Τάν-το Tanto Μαχαίρι
Τατάμι Tatami Στρώμα
Τάτε Tate Σηκωθείτε
Τάτσι (1) Tachi Ξίφος
Τάτσι (2) Tachi 'Ορθιος
Τάτσι ουάζα Tachiwaza Τεχνικές που ξεκινούν από όρθια στάση
Τε Te Χέρι (π.χ. κατάτε = ένα χέρι, ριότε = δύο χέρια)
Τεγκατάνα Tegatana Η κόψη του χεριού (κατάνα = κυρτό ιαπωνικό ξίφος)
Τεν Ten Παράδεισος - Ουρανός
Τένκαν Tenkan Περιστροφή (μαζί με το "ιρίμι", οι δύο βασικοί βηματισμοί στο Αϊκίντο)
Τεντσινάγκε Tenchinage Ρίψη ουρανού - γης (τσι = γη, νάγκε = ρίψη)
Τζιούν-τε Jyunte "Κανονικό χέρι". Κράτημα του τζο με την παλάμη προς τα πάνω. ("τε" = χέρι)
Τζο Jo Ραβδί (ένα όπλο του Αϊκίντο), μήκους περίπου 1.20m
Τζόνταν Jodan Ψηλότερο επίπεδο (π.χ. τζόνταν τσούκι = χτύπημα στο πρόσωπο)
Τζούμπι ούντο Junbi undo Ασκήσεις προθέρμανσης
Τζουσάν νο τζο Jusan no jo Το τζο κάτα των 13 κινήσεων
Τζούτζι Juji Σταυρός, όπως το γράμμα Χ
Τζούτσου Jutsu Τεχνικές
Το To Ξίφος (π.χ. "Ιάι-το" = η τέχνη του ξίφους)
Τόμα Toma Μεγάλη απόσταση
Τόρι Tori Αυτός που κάνει τη ρίψη
Τοριφούνε Torifune Η άσκηση "κωπηλασίας"
Τσι Chi Η γη
Τσουντάν Chudan Μέσο επίπεδο (π.χ. τσουντάν τσούκι = χτύπημα στην κοιλιακή χώρα)
Τσούγκι άσι Tsugi-ashi Βηματισμός με "γλίστρημα" (Ιρίμι με το μπροστινό πόδι)
Τσούκι Tsuki Χτύπημα με γροθιά
Τσούμπα Tsuba Πλαστικό τμήμα που στερεώνεται στη βάση της λαβής του μποκέν
     
Φ    
Φουριτάμα Furitama Ενωμένα χέρια / ταλάντωση του τάντεν μετά από το τοριφούνε (Το αριστερό χέρι πάντα πάνω από το δεξί)
Φουριταντόρι Futaridori Κράτημα από δύο αντιπάλους
     
Χ    
Χάζιμε Hajime Αρχίστε
Χάισιν ούντο Haishin-undo 'Ασκηση τεντώματος πλάτης
Χακάμα Hakkama Μέρος της παραδοσιακής ιαπωνικής ενδυμασίας. Στην προπόνηση δικαιούνται να το φορούν οι κάτοχοι Νταν και οι γυναίκες.
Χάνμι Hanmi Πλάγια στάση ("Μισό σώμα")
Χάνμι χαντάτσι Hanmi-handachi Τεχνικές που γίνονται με τον Τόρι (αυτόν που κάνει τη ρίψη) καθιστό και τον Ούκε (επιτιθέμενο) όρθιο.
Χάπο γκίρι Happo giri Κόψιμο σε οκτώ κατευθύνσεις
Χαρά Hara Το χαμηλό μέρος της κοιλιακής χώρας, σωματικό και πνευματικό κέντρο (π.χ. χαρακίρι)
Χάσο Hasso Κράτημα του τζο ή του μποκέν κατακόρυφα, στον δεξί ώμο.
Χάτσι νο τζι γκάισι Hachi no ji gaeshi Τεχνική οκτώ κυκλικών κινήσεων
Χιντάρι Hidari Αριστερό (π.χ. χιντάρι χάνμι καμάε = τριγωνική στάση με το αριστερό πόδι μπροστά)
Χίτο ε μι Hito e mi Η βασική τριγωνική στάση ("Το να κάνεις το σώμα μικρό (ελαχιστοποίηση εκτεθειμένης επιφάνειας)")
Χο Ho Μέθοδος (π.χ. κόκιου χο = η μέθοδος της αναπνοής)

 

Κωνσταντίνος Μήλιος, 2000